Lite Bulb Moments

Det ideelle døgnrytmelyset endrer farge og intensitet i løpet av dagen, og dette er akkurat hva Lite Bulb Moments gjør. Basert på hvilke tidspunkt på dagen det er vil du få akkurat riktig lys for å holde deg våken på morgenen og dagen, og trøtt på kvelden.